Kolej, autobusy, tramwaje i metro w jednym, czyli Dworzec Wschodni po nowemu – ZTM Warszawa

Kolej, autobusy, tramwaje i metro w jednym, czyli Dworzec Wschodni po nowemu

autobus elektryczny na tle Warszawy Wschodniej

Jak powinien być zorganizowany węzeł przesiadkowy przy Dworcu Wschodnim? Na to pytanie odpowie studium techniczne multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód.

W środę, 31 marca ogłosiliśmy przetarg na studium techniczne multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie przygotowanie odpowiedzi na pytania dotyczące docelowej organizacji i funkcjonowania komunikacji zbiorowej i infrastruktury w sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Wschodnia. Studium pokaże położenie pętli i przystanków autobusów miejskich, infrastruktury i przystanków tramwajowych, stacji metra, parkingów (analizie zostanie poddany także system „Parkuj i jedź”), infrastruktury kolejowej, dworca autobusów dalekobieżnych oraz układ chodników, dróg rowerowych i jezdni.

Studium techniczne zostanie przygotowane w trzech etapach: rozpoznania, programowym i uszczegóławiającym. W ramach pierwszego zostanie przeprowadzona analiza stanu istniejącego. Kolejny etap – programowy będzie miał na celu stworzeniu pięciu scenariuszy węzła przesiadkowego. Ostatni etap będzie polegał na opracowaniu siedmiu koncepcji transportowo-drogowych węzła przesiadkowego.

W studium duży nacisk zostanie położony na zrównoważony transport, priorytety dla Warszawskiego Transportu Publicznego oraz utworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej dla mieszkańców i osób przyjezdnych. Aby jak najlepiej poznać oczekiwania pieszych, pasażerów transportu zbiorowego, rowerzystów, kierowców oraz osób mieszkających w sąsiedztwie dworca planowane są konsultacje społeczne oraz badania opinii publicznej.

Dziś przy Dworcu Wschodnim jest pętla i przystanki autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego, przystanki tramwajowe oraz przystanki autobusów dalekobieżnych. W przyszłości dużo się tu zmieni bo swoje plany mają miasto i Polskie Koleje Państwowe – to modernizacja kolejowej linii średnicowej, rozpoczęcie przygotowań do budowy trzeciej linii metra oraz budowy Trasy Tysiąclecia i przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej.

Zwycięzca przetargu będzie miał na przygotowanie studium 600 dni od dnia podpisania umowy.

Studium techniczne multimodalnego węzła przesiadkowego Warszawa Wschód jest realizowane w ramach projektu pn. „Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe”, nr 2019-PL-TM-0215-S, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.