Uczeń to ważny pasażer – ZTM Warszawa

Uczeń to ważny pasażer

wychowanie komunikacyjne

„Nasza wspólna sprawa, ekologiczna Warszawa” – to program edukacyjny, w którym pokazujemy najmłodszym warszawiakom w jaki sposób podróżować Warszawskim Transportem Publicznym. Proponujemy nauczycielom klas 1-3 korzystanie naszych pomocy edukacyjnych i prowadzenie „komunikacyjnych” lekcji samodzielnie.

Zarząd Transportu Miejskiego przez kilka lat prowadził lekcje wychowania komunikacyjnego „Nasza wspólna sprawa, ekologiczna Warszawa”. Odwiedzaliśmy szkoły podstawowe opowiadaliśmy m.in. o zaletach transportu publicznego, konieczności dbania o środowisko naturalne oraz zasadach bezpiecznego podróżowania komunikacją zbiorową. Część praktyczna odbywała się w podstawionym pod szkołą autobusie elektrycznym. Uczniowie poznawali budowę autobusu, oznaczenia pojazdów, system informacji pasażerskiej, sposób działania kasowników i biletomatów itd. W roku szkolnym w takich zajęciach brało udział kilka tysięcy dzieci, obecnych i przyszłych pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Epidemia koronawirusa uniemożliwiła odwiedzanie szkół i prowadzenie lekcji przez naszych pracowników. Dlatego przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które mogą być pomocą dla nauczycieli klas 1-3 w przygotowaniu takich zajęć samodzielnie. Zachęcamy do korzystania z opracowanych przez nas materiałów – filmów, gier, zadań, zagadek.

W zakładce „Wychowanie komunikacyjne” są m.in.:

– filmy z Panem Bilecikiem – kilkuminutowe historyjki, z których dzieci dowiedzą się np. o zasadach bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską oraz o dobrych manierach w pojazdach transportu zbiorowego

– edukacyjną grę Ekobus – aplikację na urządzenia mobilne, w której dzieci wcielają się w rolę kierowcy miejskiego autobusu, poznają Warszawę i zasady korzystania z Warszawskiego Transportu Publicznego

– gry i zabawy – zbiór kolorowanek, zgadywanek i zadań do rozwiązania, których głównych celem jest przekazanie dzieciom jak największej liczby informacji o komunikacji zbiorowej i jej zaletach.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i nauki!

Ostatnia aktualizacja 20 października 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.