Barometr Warszawski: mieszkańcy dobrze oceniają komunikację – ZTM Warszawa

Barometr Warszawski: mieszkańcy dobrze oceniają komunikację

Zdjęcie komunikacji WTP na Rondzie ONZ.

Warszawiacy lubią swoje miasto i nie zamieniliby go na inne miejsce do życia. Duży wpływ na pozytywne oceny ma Warszawski Transport Publiczny.

Mieszkańcy stolicy dobrze się w niej czują i aż 82 proc. z nich deklaruje, że nie zamieniłoby swojego miasta na żadne inne ani w Polsce, ani zagranicą –  tak wynika tegorocznego, zrealizowanego we wrześniu,  Barometru Warszawskiego.

Świetnie w badaniu wypadła komunikacja miejska. Dobrze ocenia ją aż 93 proc. respondentów, z czego 29 proc. wystawiło oceny bardzo dobre. Równie mocno cieszy fakt, że aż 45 proc. badanych korzysta z WTP codziennie lub prawie codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu do autobusu, metra czy tramwaju wsiada 20 proc. warszawiaków.

Za co mieszkańcy lubią Warszawski Transport Publiczny? Za zasięg – to, że komunikacja miejska dociera do większości miejsc w mieście (23 proc. badanych). W zasięgu pasażerów jest praktycznie cała aglomeracja – z Biletem Warszawiaka i dzięki ofercie Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD można bez problemu podróżować w 1. i 2. strefie komunikacyjnej.

Mieszkańcy wskazują też na dobrą częstotliwość kursowania (19 proc. głosów). Gęste rozmieszczenie przystanków wskazało 12 proc. pytanych. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zakłada np., że w Śródmieściu strefy dojścia do przystanków autobusowych i tramwajowych powinny wynosić maksymalnie 300 metrów, a dla stacji metra i stacji kolejowych ta strefa wynosi 1000 metrów.

Badani cenią także czas jazdy (10 proc.). Za punktualność WTP ceni 8 proc. badanych, a trochę więcej (10 proc.) ma odwrotne zdanie – przeszkadzają im przyjazdy i odjazdy niezgodne z rozkładem. Przeszkadza  natomiast tłok w pojazdach WTP – tak wskazało 23 proc. pytanych.

W porównaniu do badania z listopada 2019 roku wzrosła (o 3 proc.) liczba pozytywnych ocen, wystawionych komunikacji miejskiej w Warszawie. Zmieniły się proporcje składowych ocen. Wtedy najważniejsza dla pasażerów okazała się dobra częstotliwość kursowania – 20 proc. wskazań, na drugim miejscu był zasięg (można prawie wszędzie dojechać) – 18 proc., a na trzecim czas jazdy – 17 proc.

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. Wykonawca badania w 2020 r.: Danae Sp. z o.o.

Wyniki Barometru Warszawskiego.

Ostatnia aktualizacja 3 lutego 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.