ETZT: Edukacja i promocja – ZTM Warszawa

ETZT: Edukacja i promocja

ilustracja - ETZT 2020 - edukacja

W ubiegłym roku szkolnym nie mogło zabraknąć spotkań pracowników transportu publicznego z najmłodszymi pasażerami. Na zajęciach z „Wychowania komunikacyjnego” uczniowie szkół podstawowych poznawali zasady funkcjonowania i korzystania z komunikacji miejskiej.

Zajęcia były podzielone na dwie części. Najpierw, w klasach, omawiano zasady bezpiecznego podróżowania, rodzaje środków transportu, zalety transportu zbiorowego oraz zasady zachowywania się w podróży, w tym w trakcie sytuacji nadzwyczajnych. Część praktyczna odbywała się w podstawionym przed szkołą autobusie elektrycznym. Uczniowie poznawali budowę autobusu, oznaczenia pojazdów, system informacji pasażerskiej, sposób działania kasowników i biletomatów, zasady bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdów transportu publicznego oraz zasady ich opuszczania w sytuacji zagrożenia.

W roku szkolnym 2018/2019 oraz semestrze zimowym roku 2019/2020 w zajęciach wzięło udział około 6,5 tys. dzieci – obecnych i przyszłych pasażerów transportu publicznego – z 320 klas warszawskich i podwarszawskich szkół.

Ubiegły rok przyniósł także edukacyjne nowości wydawnicze. Zarząd Transportu Miejskiego, we współpracy z fundacją „Rodzic w mieście”, przygotował broszurki „Do szkoły bez samochodu” oraz ulotki i plakaty „Bezpieczna droga do szkoły Twojego dziecka!”. Głównym zamysłem autorów było pokazanie, z jakimi konsekwencjami społecznymi, psychologicznymi, zdrowotnymi i ekologicznymi wiąże się codzienne odwożenie dzieci do szkoły samochodem. Postanowiono także rozprawić się ze stereotypem, że jest to jedyna bezpieczna forma dotarcia młodych ludzi do placówek oświatowych. Dużo uwagi poświęcono także korzyściom płynącym z pokonywania drogi do szkoły pieszo, transportem publicznym lub rowerem.

Z myślą o najmłodszych pasażerach, Zarząd Transportu Miejskiego przygotował „Przez Warszawę sobie jadę”. Bohaterką książeczki jest kilkuletnia dziewczynka, która przeprowadza się z Pomorza do Warszawy i wspólnie z mieszkającą w stolicy kuzynką „uczy się” miasta i sposobów przemieszczania się po nim. Dziewczynka podróżuje wszystkimi dostępnymi środkami WTP – autobusami, tramwajami, metrem i pociągami SKM oraz, w ramach „Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD”, Kolejami Mazowieckimi. Korzysta także z systemu roweru publicznego Veturilo.

Edukacja – „Nasza wspólna sprawa, ekologiczna Warszawa” – to zajęcia edukacyjne o transporcie publicznym dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego i kierowcy autobusów opowiadają dzieciom o Warszawskim Transporcie Publicznym, zasadach bezpiecznego podróżowania transportem publicznym oraz jego wpływie na środowisko naturalne. Zajęcia odbywają się w klasie oraz autobusie elektrycznym, który przyjeżdża do szkoły.

Działania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych prowadzone są również w dziedzinie ruchu rowerowego. Z roku na rok coraz lepsze efekty osiąga kampania pn. Rowerowy Maj, promująca zdrowy tryb życia, zrównoważoną mobilność i popularyzująca rower jako środek transportu.
W 2019r. wzięło w niej udział ponad 80 tysięcy uczestników z blisko 230 szkół i przedszkoli ze wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Dodatkowo stworzony został informator dotyczący poruszania się z dzieckiem po mieście na rowerze.

Od 2018 roku prowadzony jest Miejski Serwis Rowerowy (MSR). Serwisanci służą mieszkańcom Warszawy pomocą w bieżących naprawach/przeglądach rowerów oraz udzielają porad w zakresie codziennej obsługi rowerów i wykrywania usterek. MSR zapewnia możliwość m.in. sprawdzenia i uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, załatania lub wymiany dętki, regulacji hamulców, dokręcenia luzów itp.

Ostatnia aktualizacja 22 września 2020