ETZT: Przesiadaj się i Jedź – ZTM Warszawa

ETZT: Przesiadaj się i Jedź

ilustracja - ETZT 2020 - parkuj i jedź

Na parkingach P+R można zostawić samochód i w dalszą podróż ruszyć komunikacją miejską.

W Warszawie działa system parkingów przesiadkowych typu P+R (Parkuj i Jedź), które są przy ważnych węzłach przesiadkowych – głównie przy stacjach metra i kolejowych. Obecnie jest 16 parkingów P+R w 13 miejscach. Parkingi P+R umożliwiają pozostawienie pojazdu i kontynuację podróży środkami transportu publicznego. Parkowanie jest bezpłatne pod warunkiem posiadania w chwili wyjazdu ważnego biletu (co najmniej bilet dobowy) i nieprzekroczenia limitu czasu parkowania. Na P+R swoje jednoślady mogą zostawiać też rowerzyści. – jest Do 2021 r. mają powstać kolejne dwa parkingi P+R przy stacji PKP Żerań oraz przy stacji PKP Warszawa Jeziorki.

To działanie zaplanowane od dawna, bo rozwój systemu „Parkuj i Jedź” został zapisany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Budowa tego typu obiektów została przewidziana również w dokumencie pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Na parkingach jest 4655 miejsc dla samochodów, 92 dla osób niepełnosprawnych, a dla rowerów 780. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość skorzystania z 13 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Niektóre obiekty cieszą się tak dużą popularnością, że trudno znaleźć wolne miejsce. Na parkingu, zlokalizowanym przy stacji metra Stadion Narodowy w dni powszednie zajęte są wszystkie miejsca (Metro Młociny II – 99,96 proc. miejsc i metro Wawrzyszew 99,46 proc.). Na przeciwnym biegunie jest parking Anin SKM (42,07 proc. zapełnienia).

Ostatnia aktualizacja 21 września 2020