Odświeżamy infrastrukturę przystankową – ZTM Warszawa

Odświeżamy infrastrukturę przystankową

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na zakup elementów potrzebnych do konserwacji infrastruktury przystankowej. Pomoże to dbać na bieżąco o jej dobry wygląd i funkcjonalność.

Dbanie o wygodę i estetykę w Warszawskim Transporcie Publicznym dzieje się nie tylko za sprawą wielkich inwestycji. To także drobne naprawy, wymienianie zużytych elementów, dostawianie słupków przystankowych i dodawanie ławek w miejscach, o które wnioskują pasażerowie i jest to technicznie możliwe.

Takie prace są prowadzone na bieżąco, dlatego ZTM ogłosił przetarg na dostawę elementów infrastruktury przystankowej. Dzięki temu trafi do nas m.in. 500 kotew do montażu słupków przystankowych. Będzie też 50 elementów nowego typu (dłuższych), pozwalających stabilnie osadzać słupek w miękkim podłożu. Takie kotwy przydają się szczególnie, gdy montujemy nowe przystanki w gminach podwarszawskich i brakuje utwardzonego podłoża.

Wygląd przystanków poprawią też nowe tablice D15, na których można zobaczyć symbol autobusu lub tramwaju. Co jakiś czas trzeba je wymieniać, bo wystawione na działanie warunków atmosferycznych płowieją lub ulegają korozji. Wymienia się je na bieżąco, kiedy otrzymujemy zgłoszenia. Tablice uzupełnią stany magazynowe, które zużywane są na bieżąco. Przetarg pozwoli zrobić zapasy na kilka miesięcy.

Ławki wolnostojące w sąsiedztwie przystanków – o ile pozwalają na to warunki – ustawiamy, gdy zauważymy, że jest taka potrzeba oraz w odpowiedzi na zgłoszenia pasażerów. Tak ostatnio było choćby na placu T. W. Wilsona. Dzięki temu więcej osób może usiąść w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu lub tramwaju. W przetargu ZTM kupi odpowiedni podpory i listwy (będą zaimpregnowane ciśnieniowo oraz preparatem do ochrony i konserwacji drewna, a lakier nie może powodować zabrudzeń ani wpływać na zdrowie pasażerów). Do magazynów ZTM trafią też m.in. słupki przenośne, które przydają się przy oznaczaniu objazdów albo w czasie akcji Znicz.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 20 sierpnia. Podmioty, których oferty okażą się zwycięskie w postępowaniu przetargowym będą miały maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2020