Nie tylko „rozkłady jazdy w internecie” – ZTM Warszawa

Nie tylko „rozkłady jazdy w internecie”

Nie tylko „rozkłady jazdy w internecie”

W jednej z warszawskich gazet ukazał się artykuł pod tytułem „Ponad milion za rozkład jazdy w internecie” na temat nowych stron internetowych Warszawskiego Transportu Publicznego i Zarządu Transportu Miejskiego, który zawiera nieprawdziwe informacje oraz wiele nieścisłości. Już sam tytuł jest nieprawdziwą informacją – przedmiotem zamówienia była budowa, wdrożenie i świadczenie usługi utrzymania i rozwoju dwóch portali internetowych (WTP i ZTM) z systemami CMS wraz z zapewnieniem infrastruktury informatycznej niezbędnej do utrzymania środowiska testowego i produkcyjnego do 31 grudnia 2022 r. a nie prezentacja rozkładów jazdy w internecie. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy, jedna z nich złożyła ofertę po terminie, dlatego analizowane były dwie oferty – MobileMS i Inovatica. Wymagania jakie stawialiśmy przed oferentami to m.in. fachowa kadra, z doświadczeniem w pracy przy podobnych projektach, przygotowania wcześniej co najmniej dwóch podobnych projektów. Nieprawdziwą jest informacja „Inovatica wycofała swoją ofertę”. Firma Inovatica została wykluczona z przetargu bo przedstawiła nieprawdziwe informacje dotyczące wykonanych usług. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch projektów dotyczących wdrożenia portalu wraz z systemem CMS, zintegrowanego z co najmniej dwoma innymi systemami informatycznymi, o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda, w „Wykazie usług” wskazała zamówienie pn. „Wykonanie, wdrożenie i utrzymanie portalu internetowego oraz aplikacji mobilnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.giv.pl)”. Zamawiający zwrócił się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o potwierdzenie tej informacji. Z odpowiedzi udzielonej przez NCBR wynika, że wdrożony Portal NCBR został zintegrowany wyłącznie z usługami katalogowymi Active Directory, czyli tylko z jednym innym  systemem informatycznym. Tak więc firma nie spełniła warunku udziału. Nieprawdziwą jest informacja „nie ma możliwości powiększania mapy z trasami autobusów i tramwajów”. Prezentowana mapa z trasami autobusów i tramwajów ma możliwość powiększania.

Ostatnia aktualizacja 6 grudnia 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.