Rada WTP: Rekomendacje przekazane do ZTM – ZTM Warszawa

Rada WTP: Rekomendacje przekazane do ZTM

Podczas kolejnego spotkania Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, Dyrektor ZTM Wiesław Witek otrzymał rekomendacje dotyczące dostępności przystanków oraz pojazdów komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Dokument powstał podczas dwóch pierwszych posiedzeń Rady i został przekazany przez Anitę Siemaszko (reprezentującą w Radzie środowiska osób o ograniczonej mobilności i percepcji), Agnieszkę Krzyżak-Piturę (przedstawicielkę rodziców z małymi dziećmi), Longinusa Kawkę (reprezentanta seniorów) i dr. Andrzeja Kassenberga (moderatora prac Rady). Łącznie to 10 rekomendacji w zakresie prac o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym, informatycznym i infrastrukturalnym.

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego podziękował Radzie za wkład włożony w przygotowanie tego dokumentu, jakże ważnego dla pasażerów metropolii, korzystających z usług przewozowych ZTM. – Propozycje wypracowane przez Radę są owocem mądrości zbiorowej i sumy wspólnych doświadczeń – podkreślił Dyrektor ZTM, Wiesław Witek. I potwierdził, że jest zdeterminowany, aby je wdrożyć, poprawiając funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Następnie dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej przedstawił tematykę priorytetów w transporcie zbiorowym. Prezentacja była wprowadzeniem do kolejnego tematu poruszanego przez Radę WTP. Dr Brzeziński przedstawił rozwiązania z różnych miast świata, w tym z Londynu, Paryża, Amsterdamu, Cambridge, Istambułu, Waszyngtonu, a także z Poznania i Krakowa. Zaprezentował również efekty uzyskane dzięki wprowadzeniu niektórych z nich w Warszawie.

Członkowie Rady dyskutowali również na temat rekomendacji dotyczących priorytetów dla Warszawskiego Transportu Publicznego, w oparciu o 8 wstępnych propozycji tematycznych zaproponowanych przez dr. Brzezińskiego.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk (m.in. organizacji społecznych, ekologicznych, biznesowych, samorządów, czy świata nauki). To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji.

Kolejne posiedzenie Rady WTP odbędzie się 18 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w formule spotkania otwartego. Mieszkańcy Warszawy będą mogli zgłosić swoje pomysły, propozycje i wnioski dotyczące usprawniania Warszawskiego Transportu Publicznego.

Rekomendacje Rady WTP ws. dostępności znaleźć można tutaj.

Powiększ zdjęcie

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.