Pierwsze posiedzenie Rady WTP – ZTM Warszawa

Pierwsze posiedzenie Rady WTP

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego rozpoczęła działalność. W siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego wręczono nominacje jej członkom. Przedyskutowano również pierwszy temat, wskazany podczas wcześniejszych spotkań.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego została powołana przy ZTM jako platforma wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk (m.in. organizacji społecznych, ekologicznych, biznesowych, samorządów, czy świata nauki). To ciało doradcze, podczas spotkań którego dyskutowane są tematy organizacyjne, przewozowe, handlowe, taryfowe, czy infrastrukturalne, dotyczące transportu publicznego w stolicy i w całej aglomeracji. Moderatorem obrad Rady Warszawskiego Transportu Publicznego jest dr Andrzej Kassenberg.

Skład Rady WTP został wyłoniony podczas spotkań inicjujących 19 i 26 marca 2018 r. W czwartek 5 kwietnia nominacje na członków Rady w imieniu Hanny Gronkiewicz Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy, wręczyła Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta. Pełny skład Rady Warszawskiego Transportu Publicznego:

– Serdecznie zachęcam do gorących, ożywionych dyskusji. Tematów jest bardzo wiele. Wciąż pojawiają się nowe pomysły na Warszawski Transport Publiczny, również w obszarze całej metropolii. Z tego względu wspólne wypracowywanie stanowisk odnośnie komunikacji miejskiej jest dla nas niezwykle istotne – podkreśliła Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Pierwsze posiedzenie Rady WTP poświęcone było różnym aspektom dostępności Warszawskiego Transportu Publicznego. W trakcie spotkania zebrani mogli zapoznać się z informacjami zaprezentowanymi przez Donatę Kończyk – Pełnomocnik Prezydenta ds. dostępności. Dotyczyły one zrealizowanych i planowanych likwidacji barier w dostępności stołecznego transportu publicznego. Tomasz Daszkiewicz, przedstawiciel ZTM w Radzie WTP, uzupełnił wypowiedź pełnomocnika o listę oczekiwań i potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami przygotowaną na podstawie badań przeprowadzanych na zlecenie ZTM.

Więcej informacji na temat idei powołania Rady WTP, zasad jej prac oraz tematyki, którą się zajmuje, znaleźć można na stronie ZTM.

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.