Przedstawiciele samorządów i operatorów uzupełnili skład Rady WTP – ZTM Warszawa

Przedstawiciele samorządów i operatorów uzupełnili skład Rady WTP

W Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego są już  przedstawiciele władz samorządowych i operatorów działających w aglomeracji warszawskiej. Zostali oni do niej wybrani na spotkaniu 26 marca.

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego zostaje powołana przy Zarządzie Transportu Miejskiego jako ciało doradcze, którego zadaniem będzie zapewnienie przestrzeni dla wymiany opinii oraz zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania komunikacji w stolicy i aglomeracji. Rada będzie również wypracowywać rekomendacje pomocne przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju warszawskiego transportu publicznego. Podczas poprzedniego spotkania organizacje społeczne, ekologiczne i zrzeszające przedsiębiorców desygnowały swoich przedstawicieli do jej składu. Dołączyli oni do wskazanych wcześniej naukowców – ekspertów transportowych. 26 marca wybrane zostały natomiast osoby reprezentujące samorządy i operatorów transportu publicznego.

– System komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej jest przez nas stale rozwijany. Już teraz jest najlepszy w Polsce. Uważam też, że jest jednym z nowocześniejszych w Europie. Przed nami jednak stoją wciąż nowe wyzwania. Jednym z nich jest elektromobilność i zadania, które będą musiały zostać zrealizowane zgodnie z ustawą – stwierdziła Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta Warszawy.

– Działalność Rady będzie istotna zarówno dla pasażerów, jak i urzędników oraz samorządowców. Dzięki niej jeszcze lepiej poznamy potrzeby wszystkich interesariuszy Warszawskiego Transportu Publicznego – podkreślił Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Polityki  Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

W trakcie spotkania moderowanego przez dr. Andrzeja Kassenberga, w drodze głosowania wybrano tematy, którymi będzie zajmować się Rada. Wśród samorządowców i przedstawicieli operatorów najpopularniejsze okazały się zagadnienia związane z systemami biletowymi i taryfą komunikacyjną, integracją i komunikacją w aglomeracji, węzłami przesiadkowymi, marszrutyzacją i rozkładami jazdy oraz z priorytetami w transporcie. Kwestie te uzupełniły zestaw tematów wskazany wcześniej przez reprezentantów organizacji społecznych, ekologicznych i biznesowych.

W dalszej części spotkania uczestnicy wybrali swoich przedstawicieli, którzy wezmą udział w pracach Rady. Podjęto też decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w Radzie WTP dla przedstawicieli operatorów do dwóch. Powołano także rezerwowych członków, mogących zastąpić osoby, które z różnych przyczyn nie będą w stanie uczestniczyć w kolejnych spotkaniach. Jako reprezentanci samorządów do Rady weszli Robert Nogalski (Urząd Miejski w Piastowie) i Michał Babicki (Urząd Miasta Marki). W „rezerwie” pozostali Ryszard Haczek (Zastępca Wójta, Urząd Gminy Izabelin) oraz Henryk Oleszczuk (Urząd Miejski w Wołominie). Jako przedstawicieli operatorów desygnowano natomiast Jana Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych i Dariusza Załuskę – Prezesa Zarządu Mobilis Sp. z o.o. Rezerwowymi członkami zostali Bogdan Marcińczyk – Prezes Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz Radosław Marek – Wiceprezes Zarządu PKS Grodzisk Mazowiecki.

Pierwsze posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego w pełnym składzie odbędzie się 5 kwietnia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego.

Więcej informacji na temat idei powołania Rady WTP, zasad wyłaniania jej członków oraz tematyki, którą będzie się zajmować, znaleźć można tutaj.

Ostatnia aktualizacja 3 czerwca 2019

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.