Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Izabelin i Kampinos z Warszawą (PN 83/2019) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Izabelin i Kampinos z Warszawą (PN 83/2019)

Data ogłoszenia: 3 stycznia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 17 stycznia 2020, 08:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej podstawowo łączącego Gminy Izabelin i Kampinos z Warszawą,w liczbie 370 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm” przy czym sumaryczna wartość wozokm wykonywanych na zlecenie Gmin w okresie trwania umowy: a)Kampinos na linii L29 nie może przekroczyć 220 000 wozkm
    b)Izabelin na linii L18 nie może przekroczyć 187 100 wozkm.
  2. Usługi świadczone będą na trasach:
    L18 TRUSKAW/SKIBIŃSKIEGO/ –  3 Maja – Sienkiewicza – Izabelińska  – Sienkiewicza – STARE BABICE/RYNEK/,
    L29 KAMPINOS –  Wiejca – Wilkowa Wieś – LESZNO.
  3. Identyfikator postępowania: d53a102b-3c9c-40a4-a8a5-595f58ce2749
Ogłoszenie o zamówieniupdf (169 KB)
Odpowiedzi na pytaniapdf (771 KB)

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2020