Zakończone: Białołęka – ZTM Warszawa

Zakończone: Białołęka

Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian w układzie komunikacyjnym na Białołęce. Przygotowany projekt zmian obejmuje obszar całej dzielnicy, zarówno część zachodnią (m.in. Tarchomin i Nowodwory) jak i wschodnią (tzw. „zieloną Białołękę”). Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

W I kwartale przyszłego roku planowane jest oddanie do użytku nowego odcinka trasy tramwajowej na Białołęce – od pętli Tarchomin Kościelny do tymczasowej zawrotki w rejonie pętli autobusowej Nowodwory. Na nowym odcinku trasy uruchomione zostaną przystanki przy skrzyżowaniach z ulicami: Štefánika i Ordonówny. Dzięki temu możliwy będzie szybki i niezależny od utrudnień w ruchu drogowym dojazd z Nowodworów do stacji metra Młociny.

Głównym założeniem projektu zmian w komunikacji jest zastąpienie części autobusów kursujących w zachodniej części dzielnicy przez tramwaje i wykorzystanie  pozyskanych w ten sposób pojazdów do obsługi rejonów, w których komunikacja wymaga poprawy. Chodzi przede wszystkim o intensywnie rozbudowujące się osiedla położone w północno wschodniej tzw. „zielonej Białołęce”. Proponowane zmiany obejmują funkcjonowanie 1 linii tramwajowej i 18 linii autobusowych.

20161007__mapa_zbiorcza_542

Szczegółowe propozycje zmian w komunikacji tramwajowej

Linia 2

linia_2_542

Według propozycji linia 2 zostanie wydłużona do nowej, tymczasowej zawrotki znajdującej się na wysokości pętli autobusowej Nowodwory, gdzie obsługujące linię tramwaje dwukierunkowe zmieniałyby kierunek ruchu. Tramwaje po drodze do Nowodworów zatrzymywałyby się na nowych przystankach pośrednich przy skrzyżowaniach z ulicami: Štefánika i Ordonówny.

Proponowana trasa:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Zgrupowania AK „Kampinos” – most Skłodowskiej-Curie – Płk. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – NOWODWORY

Częstotliwość kursowania – co 4 minuty w godzinach szczytu, co 6 minut poza szczytem i co 7,5 minuty w dni świąteczne.

Dodatkowo, dla pasażerów z Tarchomina, uruchomione zostałyby – w godzinach szczytu – specjalne, skrócone kursy linii 2 na trasie:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Zgrupowania AK „Kampinos” – Płk. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – TARCHOMIN KOŚCIELNY.

Częstotliwość kursowania – co 8 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

Dzięki tym kursom pasażerowie z Tarchomina mieliby możliwość wsiadania do mniej zapełnionych tramwajów.

Dzięki propozycjom tramwaje na wspólnym odcinku trasy Tarchomin Kościelny – Metro Młociny kursowałyby co 2-4 minuty. Włączając w to jeszcze linię 17, której trasa i częstotliwość kursowania pozostałyby bez zmian, tramwaje na odcinku Tarchomin Kościelny – Świderska pojawiałyby się na przystankach w godzinach szczytu co 2 minuty!

Czas przejazdu linią 2 z Nowodworów do stacji metra Młociny, ze względu na zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej, będzie wynosił 16 minut niezależnie od pory dnia i utrudnień na drogach.

Szczegółowe propozycje zmian w komunikacji autobusowej

Linie 101 i E-8

linia_101_542

Według propozycji linie 101 i E-8, które poruszając się razem z samochodami po znacznie obciążonych ciągach komunikacyjnych narażone są na opóźnienia (a zatem czas podróży tymi liniami jest zmienny), zostałyby zastąpione przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Pozyskane z tych linii autobusy zostałyby skierowane do obsługi innych połączeń na terenie Białołęki, w tym nowej linii łączącej wschodnią i zachodnią część dzielnicy.

Linia 214

linia_214_542

Nowa linia zapewniająca połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Białołęki kursująca na trasie:

OS. DERBY – Skarbka z Gór – Berensona – Ostródzka – Toruńska (powrót: Toruńska – Głębocka – Toruńska – Ostródzka) – Łabiszyńska – Kondratowicza – Bazyliańska – Wysockiego – Toruńska – Modlińska  – Światowida – Świętosławskiego – TARCHOMIN (powrót: Świderska – Ćmielowska)

Częstotliwość kursowania – co 30 minut niezależnie od pory dnia i tygodnia. W przyszłości, jeśli zaproponowane połączenie by się sprawdziło, częstotliwość kursowania ulegałaby zwiększeniu.

Linia połączyłaby bezpośrednio dwa oddalone od siebie obszary dzielnicy – Tarchomin i tzw. „zieloną Białołękę” zapewniając m.in. dojazd mieszkańcom wschodniej części Białołęki do Urzędu Dzielnicy oraz mającej niebawem powstać przy ul. Światowida Galerii Północnej. Po drodze, w węźle przesiadkowym Żerań FSO zapewniałaby przesiadkę do wielu linii autobusowych i tramwajowych odjeżdżających w różne części miasta. Dodatkowo w propozycji ZTM linia 214 zastąpiłaby linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka (ul. Ostródzka) – os. Bródno.

Linie 314 i 518

linia_314_542
linia_518_542

Propozycja zakłada połączenie linii 314 i 518 w jedną linię 518 kursującą z dużą częstotliwością na trasie:

NOWODWORY – Światowida – Hanki OrdonównyStrumykowa Štefánika OdkrytaNowodworskaMehoffera – Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska).

Częstotliwość kursowania – co 7,5 minuty w szczytu, co 10 minut poza szczytem i co 15 minut w święta.

Według propozycji komunikacją miejską objęte zostałyby nowe ciągi komunikacyjne na os. Nowodwory – ulice Štefánika i Strumykowa. Autobusy pozwalałyby mieszkańcom budynków zlokalizowanych w rejonie tych ulic na dojazd m.in. do linii tramwajowej kursującej ul. Światowida. Na południowym odcinku ul. Odkrytej i ul. Nowodworskiej, a także na ul. Świderskiej (do ul. Porajów), linia zastąpiłaby kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 314, zapewniając tym samym całodzienne i całotygodniowe połączenie na tym ciągu.

Mieszkańcy zarówno północnej jak i południowej części ul. Odkrytej, ul. Nowodworskiej i ul. Świderskiej (przystanek Pancera) mieliby także nadal do dyspozycji linię 516, kursującą według propozycji ze zwiększoną w godzinach szczytu częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do linii tramwajowych (przystanek Tarchomin).

Aktualna, długa trasa linii 518 – z Nowodworów przez Żoliborz aż do Dworca Centralnego, negatywnie wpływa na punktualność i regularność jej kursowania. Występujące w szczególności w centrum miasta utrudnienia drogowe powodują, że czas podróży linią 518 jest zmienny i w godzinach szczytu, czyli wtedy kiedy z komunikacji miejskiej korzysta najwięcej mieszkańców, autobusy często kursują znacznie opóźnione. Przeprowadzone pomiary pokazują, że w szczycie porannym część pasażerów linii 518 przesiada się do metra na stacji Marymont i dalej autobus jedzie ze znaczną liczbą wolnych miejsc.

Propozycja przewiduje zwiększenie częstotliwości kursowania linii 518 na odcinku trasy, gdzie korzysta z niej najwięcej pasażerów. Linia zapewni mieszkańcom, w szczególności rozbudowujących się osiedli w rejonie południowego odcinka ul. Modlińskiej, częstsze i regularniejsze połączenie ze stacją metra Marymont. Propozycja zakłada przeznaczenie do obsługi linii 518 tej samej liczby autobusów co obecnie, ale dzięki krótszej trasie autobusy te kursowałyby częściej i efektywniej służyłyby mieszkańcom dzielnicy (zamiast utykać w korkach w innych dzielnicach). Ewentualne zwiększenie częstotliwości kursowania linii 518 na dotychczasowej trasie wymagałoby pozyskania niezbędnych do tego celu autobusów z innych linii obsługujących Białołękę, pogarszając częstotliwość ich kursowania, a i tak byłoby to działanie nieefektywne, gdyż autobusy te i tak utykałyby w korkach.

Należy dodać, że już obecnie czas podróży pomiędzy Białołęką a Śródmieściem, w tym Dworcem Centralnym, Uniwersytetem, rejonem Starego Miasta czy Dworcem Gdańskim jest często krótszy, niż linią 518: z jedną przesiadką – z wykorzystaniem szybszego i pewniejszego połączenia (tramwaju lub / i metra).

Linia 516

linia_516_542

Proponujemy pozostawienie bez zmian trasy tej linii, jednak kursowałaby ona ze zwiększoną częstotliwością w godzinach szczytu.

Częstotliwość kursowania – co 10 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza szczytem i co 20 minut w święta.

Linia na ciągu ul. Odkrytej zastąpiłaby kursującą tylko w godzinach porannego szczytu linię 314. Stanowiłaby także częsty dowóz mieszkańców zachodnich Nowodworów do linii tramwajowych kursujących w ciągu ul. Światowida (przystanek Tarchomin) oraz mieszkańców rozbudowujących się osiedli w rejonie południowego odcinka ul. Modlińskiej do węzła przesiadkowego Żerań FSO, gdzie mieliby możliwość przesiadki do często i sprawnie kursujących w rejon Śródmieścia i Starego Miasta linii tramwajowych.

Linia 511

linia_101_542_01

Nasza propozycja przewiduje uruchomienie dodatkowych przystanków na trasie tej linii, o co wnioskują pasażerowie dojeżdżający do osiedli i placówek oświatowych znajdujących się wzdłuż ul. Modlińskiej w rejonie przystanków obecnie pomijanych przez tę linię. W związku z tym linia 511 zostałaby przekształcona w zwykłą o proponowanym numerze 101. Zatrzymywałaby się na wszystkich przystankach na trasie (część z nich „na żądanie”). Z uwagi na to, że obecnie linia 511 pomija niewielką liczbę przystanków i często zatrzymuje się na wielu skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, przewidywany czas przejazdu pomiędzy Dąbrówką Wiślaną a stacją metra Młociny wydłużyłby się jedynie o około 2 minuty. Linia stanowiłaby jednak znaczną poprawę oferty komunikacyjnej na przystankach obsługiwanych obecnie jedynie przez rzadko kursujące linie strefowe, które dodatkowo nie dojeżdżają bezpośrednio do stacji metra.

Częstotliwość kursowania, typ taboru (autobusy wielkopojemne) oraz trasa – pozostałyby bez zmian.

Linia 211

linia_211_542

Proponujemy pozostawienie jej trasy bez zmian. Kursowałaby ona jednak ze zwiększoną w godzinach szczytu częstotliwością. Pozostałyby także obecnie funkcjonujące, skrócone kursy na trasie Dąbrówka Wiślana – Ćwiklińskiej.

Częstotliwość kursowania na pełnej trasie – co 10 minut w godzinach szczytu, 15 minut poza szczytem oraz 20 minut w dni świąteczne. Częstotliwość kursowania kursów skróconych bez zmian.

Linie 705 i 735

linie_705_i_735_542

Propozycja przewiduje skrócenie tras tych linii do najbliższego węzła przesiadkowego – Żerań FSO w zamian za skierowanie do pętli Metro Marymont linii 134 i 518.

Pasażerowie dojeżdżający obecnie tymi liniami do stacji metra mieliby możliwość skorzystania, na przystankach Płochocińska i Konwaliowa, z często kursującej linii 518, a także kursującej w godzinach szczytu linii 326. Pasażerowie dojeżdżający z ciągu ul. Płochocińskiej, a także z gminy Nieporęt, zyskaliby połączenie z węzłem przesiadkowym Żerań FSO, gdzie istnieje możliwość przesiadki do wielu innych linii, w tym do często i sprawnie kursujących do Śródmieścia (w tym w rejon Starego Miasta) i do obu linii metra, linii tramwajowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami linie strefowe powinny dojeżdżać tylko do najbliższego większego węzła przesiadkowego na terenie Warszawy – z kierunku Nieporętu takim węzłem jest ŻERAŃ FSO. Niezależnie od proponowanej zmiany trasy linie 705 i 735 po drodze obsługują także przystanek PKP ŻERAŃ, gdzie jest możliwa przesiadka do pociągów SKM i Kolei Mazowieckich.

Dodatkowo dzięki krótszej trasie linie strefowe 705 i 735 byłyby mniej narażone na opóźnienia związane z utrudnieniami drogowymi. Kursowałyby bardziej punktualnie i regularnie.

Częstotliwość kursowania linii 705 i 735 pozostałaby bez zmian.

Linia 120

linia_120_542

Według propozycji linia 120 w kursach na pełnej trasie: Olesin – Dw. Wschodni (Kijowska) przejeżdżałaby bezpośrednio ulicą Głębocką bez przejazdu ulicami: Oknicką i Lewandów. Na dotychczasowej trasie utrzymane zostałoby funkcjonowanie kursów skróconych: Grodzisk – Dw. Wschodni (Kijowska), funkcjonujących w godzinach szczytu.

Trasa kursów podstawowych:

OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Zdziarska – Kąty Grodziskie – Berensona – Głębocka – Malborska – Kondratowicza – Św. Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska – al. Solidarności – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)  

Częstotliwość kursowania linii bez zmian.

Dzięki zmianie przebiegu trasy kursów podstawowych mieszkańcy osiedli położonych w północno-wschodniej części Białołęki (w tym osiedla Regaty) zyskaliby szybszy o 5 minut dojazd w rejon Targówka i dalej na Pragę-Północ do drugiej linii metra.

Pasażerowie korzystający z przystanków w rejonie ulic: Oknickiej i Lewandów nadal mogliby korzystać z kursów skróconych linii 120 na trasie: Grodzisk – Dw. Wschodni (Kijowska), funkcjonujących w godzinach szczytu, a także z kursującej ze zwiększoną częstotliwością linii 132.

Linia 132

linia_132_542

Według propozycji linia 132 kursowałaby na zmienionej trasie w rejonie tzw. „zielonej Białołęki” co pozwoliłoby na skrócenie czasu podróży do linii metra M1. Dodatkowo linia kursowałaby częściej poza szczytem i w dni świąteczne.

Proponowana trasa:

GRODZISK – Lewandów – Głębocka – (powrót: Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów) – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska)

Częstotliwość kursowania:

Częstotliwość kursowania – co 10 minut w godzinach szczytu, oraz co 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Dzięki skierowaniu linii 132 w obu kierunkach ulicą Głębocką czas przejazdu z Grodziska do pierwszej linii metra uległby skróceniu o 3 minuty, natomiast powrót do osiedla – o 5 minut. Linia na ciągu ul. Głębockiej zastąpiłaby linię ekspresową E-9. Na ulicy Ostródzkiej linia 132 zostałaby z kolei zastąpiona przez wydłużoną do stacji metra Marymont linię 134, a także przez kursującą ulicami Berensona i Ostródzką, również do stacji metra Marymont, linię ekspresową E-9. Dodatkowo na ul. Ostródzkiej pojawiłaby się linia 214.

Linia 134

linia_134_542

Według propozycji linia 134 zostałaby wydłużona do pętli Metro Marymont bezpośrednio Trasą Toruńską, bez przejazdu przez osiedle Bródno.

Proponowana trasa:

OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńskamost Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – WłościańskaMETRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska)

Częstotliwość kursowania:

Częstotliwość kursowania – co 15 minut w godzinach szczytu, oraz co 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Dzięki wydłużeniu trasy linii do pętli Metro Marymont pasażerowie m.in. z. osiedli Olesin i Zielona Dolina zyskaliby bezpośrednie i całotygodniowe połączenie z linią metra M1. Dodatkowo linia kursowałaby częściej, a jej trasa przebiegałaby bezpośrednio Trasą Toruńską, bez przejazdu przez osiedle Bródno. Linia 134 na ciągu ul. Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską zastąpiłaby skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i byłaby dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu przez linię ekspresową E-9. Bezpośrednie połączenie z osiedlem Bródno zapewniałaby nowa linia 214.

Linia 527

linia_527_542
linia_527_2_542

Propozycja zakłada skierowanie linii do nowej pętli w rejonie Grodziska oraz dwukierunkowe kursowanie całym ciągiem ul. Skarbka z Gór pomiędzy ul. Berensona a ul. Jesiennych Liści.

Proponowana trasa:

ESPERANTO – Anielewicza – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – (powrót: al. Solidarności – Okopowa – Anielewicza) – Radzymińska – Młodzieńcza – św. Wincentego – Głębocka – Jesiennych Liści Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie GRODZISK (nowa pętla)

Częstotliwość kursowania pozostałaby bez zmian.

Byłaby to podstawowa linia dla mieszkańców os. Derby łącząca ciąg ul. Skarbka z Gór z pierwszą oraz drugą linią metra oraz bezpośrednio ze Śródmieściem. Dzięki skierowaniu linii nowym odcinkiem ul. Skarbka z Gór do ul. Jesiennych Liści, pasażerowie ze wspomnianego osiedla zyskaliby krótszy czas przejazdu do metra, bez potrzeby okrążania osiedla ul. Berensona i ul. Głębocką. W godzinach szczytu linia dodatkowo byłaby wspomagana przez linię E-7. Pasażerowie z ciągu ul. Głębockiej nadal mieliby do dyspozycji kursujące do drugiej linii metra linie 120 i E-7.

Zmiana trasy linii 527 jest uzależniona od wybudowania pętli autobusowej w rejonie Grodziska w ramach planowanej przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przebudowy ul. Głębockiej (rok 2017).

Linia E-7

linia_e7_542_01

Projekt zakłada utrzymanie jednokierunkowego charakteru linii tzn. w godz. porannych wyjazd z osiedla Derby w kierunku drugiej linii metra a w godzinach południowych powrót.

Proponowana trasa:

W porannym szczycie: JESIENNYCH LIŚCI Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie – Głębocka – Toruńska – Armii Krajowej – al. Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI

W popołudniowym szczycie: DW. WILEŃSKI Wileńska – Targowa – zawrotka przy ul. Ząbkowskiej – Targowa – al. Solidarności – Radzymińska – al. Piłsudskiego – Armii Krajowej – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie – Głębocka – JESIENNYCH LIŚCI.

Częstotliwość kursowania pozostałaby bez zmian.

Byłaby to linia wspomagająca 527 na os. Derby i tak jak obecnie łącząca ciąg ul. Skarbka z Gór z drugą linią metra. Dzięki skierowaniu jej nowym odcinkiem ul. Skarbka z Gór od ul. Jesiennych Liści pasażerowie z tego osiedla zyskaliby krótszy czas przejazdu do osiedla z metra, bez potrzeby okrążania ul. Głębocką i ul. Berensona.

Pomiędzy przystankami Os. Derby i Jesiennych Liści autobusy linii E-7 zatrzymywałyby się na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres obowiązywania przystanków nie uległby zmianie.

Linia E-9

linia_e9_542

Projekt zakłada, że w czasie obu komunikacyjnych szczytów linia będzie miała charakter linii okrężnej. Zostałaby także skierowana ul. Ostródzką w zamian za linię 132.

Proponowana trasa:

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Trasa AK – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – BerensonaOstródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) Częstotliwość kursowania bez zmian.

Częstotliwość kursowania bez zmian.

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoliłoby na skrócenie czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz  skrócenie czasu przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia zastąpiłaby skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i wspomagałaby linię 134. Pomiędzy przystankami Jesiennych Liści i Ostródzka autobusy linii E-9 zatrzymywałyby się na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy przystanki obsługiwane przez linię nie zmieniłyby się.

Linia 176

linia_176_542

Według propozycji linia 176 stałaby się często kursującą linią dowożącą do komunikacji szynowej – pociągu i tramwaju.

Proponowana trasa:

CHOSZCZÓWKA – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska – Raciborska – Mehoffera (powrót: Mehoffera – Raciborska) – Polnych Kwiatów – Parowozowa – Ołówkowa – Bohaterów – Czołowa – Marywilska – Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – BUDOWLANA (powrót: Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Bartnicza).

Częstotliwość kursowania – co 10 minut w godzinach porannego szczytu, co 12 minut w godzinach popołudniowego szczytu oraz co 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Aktualna, długa trasa linii 176 z Choszczówki na Pragę-Północ negatywnie wpływa na punktualność i regularność jej kursowania. Występujące utrudnienia drogowe powodują, że czas podróży linią 176 jest zmienny i w godzinach szczytu, czyli wtedy kiedy z komunikacji miejskiej korzysta najwięcej mieszkańców, autobusy kursują znacznie opóźnione. Propozycja przewiduje zwiększenie częstotliwości kursowania tej linii i przekształcenie jej w linię dowozową do komunikacji szynowej, która kursowałaby często i poruszałaby się szybko, sprawnie oraz niezależnie od utrudnień w ruchu drogowym występujących na ul. Odrowąża i ul. Starzyńskiego. Linia zapewni mieszkańcom Choszczówki regularne i częste połączenie m.in. z pociągami SKM i Kolei Mazowieckich na stacji Warszawa Płudy oraz z często kursującymi liniami tramwajowymi na przystanku Budowlana, gdzie w kierunku centrum byłaby zapewniona dogodna (na tym samym przystanku) przesiadka z autobusu do tramwaju. Propozycja zakłada przeznaczenie do obsługi linii 176 tej samej liczby autobusów co obecnie, ale dzięki krótszej trasie kursowałyby one częściej. Pasażerowie dojeżdżający na Pragę-Północ mieliby możliwość korzystania z szybszego i pewniejszego połączenia, z jedną przesiadką, z wykorzystaniem linii tramwajowych.

Linia 204

linia_204_542

Proponujemy pozostawienie jej trasy bez zmian. Jednak kursowałaby ona z częstotliwością zwiększoną w godzinach szczytu.

Częstotliwość kursowania – co 15 minut w godzinach porannego szczytu, co 30 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Rozkład jazdy byłby skoordynowany z pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej linii S3 na stacji Warszawa-Praga.  

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przedstawiony projekt nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych Białołęki. Należy również zaznaczyć, że zakres zmian ograniczony jest liczbą taboru i względami infrastrukturalnymi. Dla przykładu – warunkiem skierowania linii 527 na nową trasę jest wybudowanie nowej pętli w rejonie Grodziska co z kolei pozwoli na zwolnienie miejsca na pętli os. Derby dla nowej linii 214. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na pętli Metro Marymont wydłużenie trasy linii 134 oraz skierowanie do niej linii 518 jest uwarunkowane przekierowaniem na pętlę Żerań FSO linii 705 i 735. Obecnie nie ma również możliwości poprawy obsługi osiedla Zielona Dolina inaczej niż poprzez wydłużenie trasy i zwiększenie częstotliwości kursowania  linii 134 ze względu na brak w rejonie tego osiedla pętli wraz z dojazdem do niej. Dalszy rozwój komunikacji w obszarze Białołęki będzie możliwy po wybudowaniu infrastruktury drogowej dostosowanej do ruchu autobusów w tym m.in. ulic: Daniszewskiej, Hemara, Verdiego, Chudoby, Siecznej, Cieślewskich i Kępa Tarchomińska.

Zbiorcza mapa zmianpng (5 MB)
Linia 2png (921 KB)
Linia 101png (1 MB)
Linia 104png (1 MB)
Linia 120png (2 MB)
Linia 126png (2 MB)
Linia 132png (2 MB)
Linia 134png (3 MB)
Linia 176png (3 MB)
Linia 204png (1 MB)
Linia 211png (1 MB)
Linia 214png (2 MB)
Linia 314png (487 KB)
Linia 516png (528 KB)
Linia 518png (3 MB)
Linia 527png (3 MB)
Linie 705 i 735png (3 MB)
Linia E-7png (2 MB)
Linia E-9png (2 MB)
MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.