#metro2 na Targówek – Raport z konsultacji – ZTM Warszawa

#metro2 na Targówek – Raport z konsultacji

grafika "M2 na Targówek"

Zarząd Transportu Miejskiego prowadził konsultacje dotyczące proponowanych zmian w układzie linii autobusowych po uruchomieniu nowych stacji linii M2 w północno wschodniej Warszawie. Konsultacje trwały od 15 kwietnia do 23 czerwca 2019 roku. Przedstawiamy raport z prowadzonych konsultacji społecznych.

Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ok . 500 osób, na konsultacyjny adres mailowy wpłynęło ok. 800 wiadomości od mieszkańców. O trzymaliśmy również ponad 300 ankiet, wypełnionych podczas spotkań. Wszystkie otrzymane sugestie i uwagi zostały przeanalizowane przez pracowników z odpowiednich komórek ZTM. Efektem pracy zespołu konsultacyjnego jest nowy, zmieniony układ komunikacyjny.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.