Świadczenie usługi przewozu w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej w podziale na dwie części – 022/2023/PN – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej w podziale na dwie części – 022/2023/PN

Data ogłoszenia: 14 kwietnia 2023

Termin składania ofert/wniosków: 5 czerwca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: a) Część I: Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej, przy wykorzystaniu w ruchu 50 autobusów o długości ok. 9 metrów; b) Część II: Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej, przy wykorzystaniu w ruch 50 autobusów o długości ok. 18 metrów.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp. Zamówienia te mogą polegać np. na: a) przedłużeniu terminu świadczenia usług  maksymalnie o 37 miesięcy dla każdej z części przetargu, na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym SWZ, z zastosowaniem aktualnej dla okresu udzielenia zamówienia zwaloryzowanej ceny z oferty przetargowej; b) zwiększeniu liczby autobusów, którymi świadczona ma być umowa maksymalnie do 25 autobusów w ruchu (i do 2 autobusów rezerwowych), wraz ze wzrostem liczby wozokilometrów maksymalnie do 2.000.000 +5/-10% rocznie (dla każdej z części przetargu), na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym SWZ, z zastosowaniem aktualnej dla okresu udzielenia zamówienia zwaloryzowanej ceny z oferty przetargowej.
  3. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/91133/details

Ostatnia aktualizacja 15 maja 2023

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.