Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faxów. (010/2023/PN) – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faxów. (010/2023/PN)

Data ogłoszenia: 7 marca 2023

Termin składania ofert/wniosków: 21 marca 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego będzie dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek oraz faxów.
Zamówienie uzupełniające realizowane będzie zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego. Przewidywane zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na warunkach nie mniej korzystnych niż zamówienie podstawowe, z uwzględnieniem cen jednostkowych z formularza cenowego Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/87139/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.