Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZEBRA (002/2023/PN) – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZEBRA (002/2023/PN)

Data ogłoszenia: 18 stycznia 2023

Termin składania ofert/wniosków: 26 stycznia 2023, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/82999/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.