Część A (Zakres A): serwis oraz naprawy Systemów Zabezpieczeń Technicznych (SZT) Część B (Zakres B): serwis i naprawy systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej – 054/2022/PN – ZTM Warszawa

Część A (Zakres A): serwis oraz naprawy Systemów Zabezpieczeń Technicznych (SZT) Część B (Zakres B): serwis i naprawy systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej – 054/2022/PN

Data ogłoszenia: 16 września 2022

Termin składania ofert/wniosków: 26 września 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Część A: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie i naprawach Systemów Zabezpieczeń Technicznych, Systemów Zarządzania Parkingami wraz z Centrum Zarządzania Parkingami, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.
Część B: Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie i naprawach systemów, instalacji i urządzeń
ochrony przeciwpożarowej, zamontowanych na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.
Szczegółowy zakres prac stanowiących Przedmiot Zamówienia, lokalizację obiektów, określa Specyfikacja Techniczna dla Zakresu A i B.
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) ustawy Pzp.
Przedmiot zamówienia uzupełniającego może obejmować:

 1. Wykonanie prac serwisowych (konserwacji okresowych) w nowym obiekcie tj. Pętla Autobusowa „Ostroroga” i/lub Pętla
  Autobusowa „Winnica”. Nowa umowa (zamówienie uzupełniające) może być zawarta na okres do 30.11.2024 r.
 2. Zawarcie nowej umowy na okres 3 miesięcy dla zamówienia podstawowego – Zakres A i Zakresu B oraz dla nowych obiektów, o
  których mowa w pkt 1.
  Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających na warunkach nie gorszych niż zamówienia podstawowe, z uwzględnieniem cen
  jednostkowych z ofert przetargowych Wykonawcy za wykonanie prac serwisowych, prac awaryjnych oraz instruktaży
  stanowiskowych, które zostały określone w formularzach cenowych. Wartość zamówień uzupełniających dotyczących wykonania
  prac konserwacyjnych, zostanie uwzględniona na podstawie cen jednostkowych za konserwacje systemów dla Zakresu A i Zakresu
  B. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających na prace naprawcze dla nowych obiektów, o których mowa w pkt 1.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/72500/details

Ostatnia aktualizacja 17 listopada 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.