Świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Kafeteryjnej (053/2022/PN) – ZTM Warszawa

Świadczenie usług za pośrednictwem Platformy Kafeteryjnej (053/2022/PN)

Data ogłoszenia: 15 września 2022

Termin składania ofert/wniosków: 23 września 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/72303/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.