Dostawa elementów infrastruktury przystankowej dla Części A i B (041/2022/PN) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów infrastruktury przystankowej dla Części A i B (041/2022/PN)

Data ogłoszenia: 2 sierpnia 2022

Termin składania ofert/wniosków: 11 sierpnia 2022, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia – z podziałem na części – jest dostawa do ZTM elementów
infrastruktury przystankowej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ oraz Specyfikacją techniczną dla części A i B stanowiącą załączniki
nr 2.1-2.2 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/68458/details

Ostatnia aktualizacja 25 sierpnia 2022

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.