Świadczenie usługi łączności radiowej WTP – lata 2021-2025 (we współpracy z MZA) – PN 47/2021 – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi łączności radiowej WTP – lata 2021-2025 (we współpracy z MZA) – PN 47/2021

Data ogłoszenia: 14 września 2021

Termin składania ofert/wniosków: 14 października 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiot Zamówienia dotyczy wykonania usługi polegającej na zapewnieniu łączności radiotelefonicznej.
  2. Przedmiot Zamówienia obejmuje zapewnienie usługi łączności radiotelefonicznej dla 1000 – 1440 urządzeń, na obszarze opisanym w Załączniku nr 2 do wzoru Umowy, przy wykorzystaniu cyfrowych urządzeń radiowych będących własnością Zamawiającego lub podmiotów związanych z Zamawiającym oddzielnymi umowami.
  3. System łączności radiotelefonicznej musi współpracować z urządzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785, Hytera MD785G, TAIT Seria TM 9300 oraz innymi kompatybilnymi z DMR Tier III.
  4. Szczegółowy opis wymagań technicznych dla systemu łączności radiotelefonicznej zawarty jest w Załączniku nr 1 do wzoru Umowy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na stronie: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/39101/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.