Zamawiający – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty na: analizę przepisów i rozwiązań technicznych w zakresie magazynów energii elektrycznej, wraz z opracowaniem technicznych wytycznych na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej bateryjnego magazynu energii elektrycznej na parkingach Parkuj i Jedź w Warszawie (ZO 5/2021) – ZTM Warszawa

Zamawiający – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty na: analizę przepisów i rozwiązań technicznych w zakresie magazynów energii elektrycznej, wraz z opracowaniem technicznych wytycznych na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej bateryjnego magazynu energii elektrycznej na parkingach Parkuj i Jedź w Warszawie (ZO 5/2021)

Data ogłoszenia: 20 sierpnia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 30 sierpnia 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się pod linkiem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/37202/details

Ostatnia aktualizacja 30 sierpnia 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.