Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach (PN 8/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach (PN 8/2021)

Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2021

Termin składania ofert/wniosków: 14 maja 2021, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotowe zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego jako zamówienie sektorowe o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami wraz z usługą serwisu w dwóch zakresach:

1)zakres pierwszy: „dostawa, w tym zaprojektowanie i wykonanie systemu pobierania opłat oraz systemu zarządzania parkingami”,

2)zakres drugi: wykonanie prac serwisowych dla wszystkich systemów, urządzeń i instalacji zrealizowanych w ramach zakresu pierwszego.

Warunkiem realizacji zakresu drugiego jest wykonanie dostaw z zakresu pierwszego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/26062/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.