Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZEBRA oraz HW-1 (PN 6/2021) – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek ZEBRA oraz HW-1 (PN 6/2021)

Data ogłoszenia: 24 lutego 2021

Termin składania ofert/wniosków: 4 marca 2021, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1 . Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/23460/details

Ostatnia aktualizacja 23 marca 2021

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.