Usługi medyczne dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 72/2020) – ZTM Warszawa

Usługi medyczne dla pracowników ZTM (zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 1 000 000 euro) – zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 72/2020)

Data ogłoszenia: 26 listopada 2020

Termin składania ofert/wniosków: 4 grudnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Szczegółowy zakres usług konsultacji, badań specjalistycznych i laboratoryjnych wykonanych w przychodni, określa załącznik nr 1 do umowy. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/20126/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.