Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gminy Stare Babice z Warszawą (PN 61/2020) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar gminy Stare Babice z Warszawą (PN 61/2020)

Data ogłoszenia: 28 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 6 listopada 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Stare Babice z Warszawą, w liczbie  282 500  (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”.

Usługi świadczone będą na trasach:

L-6 PILASZKÓW – Borzęcin Mały– Borzęcin Duży – Koczargi Stare – Lipków – Stare Babice – Kwirynów – Janów – Klaudyn –  Warszawa/STARE BEMOWO/

L-7 DZIEKANÓW LEŚNY – Łomianki – Dąbrowa Leśna –Izabelin – Hornówek – Lipków – Zielonki – Stare Babice – Strzykuły – OŻARÓW MAZ./STAROSTWO/

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19026/details

Ostatnia aktualizacja 21 grudnia 2020