Obsługa automatów biletowych na odcinku centralnym II linii metra (PN 58/2020) – ZTM Warszawa

Obsługa automatów biletowych na odcinku centralnym II linii metra (PN 58/2020)

Data ogłoszenia: 14 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 21 października 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp.

Przedmiotem postępowania jest Przedmiotem umowy jest pełna obsługa 36 automatów biletowych (biletomatów) należących do ZTM, wraz ze sprzedażą biletów uprawniających do korzystania z usług transportu zbiorowego w Warszawie.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/18424/details