Dostawa oprogramowania systemowego do urządzeń sieciowych ZTM (PN 56/2020 ) – ZTM Warszawa

Dostawa oprogramowania systemowego do urządzeń sieciowych ZTM (PN 56/2020 )

Data ogłoszenia: 5 października 2020

Termin składania ofert/wniosków: 13 października 2020, 10:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji wraz z wsparciem producenta oprogramowania systemowego do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/18043/details

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2020