Dostawa elementów infrastruktury przystankowej – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP (PN 44/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów infrastruktury przystankowej – zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy PZP (PN 44/2020)

Data ogłoszenia: 12 sierpnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 20 sierpnia 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony