Usługi serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (PN 38/2020) – ZTM Warszawa

Usługi serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (PN 38/2020)

Data ogłoszenia: 29 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 19 sierpnia 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług serwisu oraz napraw urządzeń i instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych w latach 2020 – 2023.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia oraz składanie ofert odbywa się na platformie internetowej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16285/details