Dostawa i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QR (PN 37/2020) – ZTM Warszawa

Dostawa i montaż systemu biletowego wraz z oprogramowaniem, obsługującego bilety QR (PN 37/2020)

Data ogłoszenia: 22 lipca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 31 lipca 2020, 13:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności:

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Dokumenty zamówienia oraz składanie ofert odbywa się na platformie internetowej pod adresem https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/16129/details

Ostatnia aktualizacja 11 września 2020