Dialog techniczny dotyczący Systemu Wspomagania Windykacji – ZTM Warszawa

Dialog techniczny dotyczący Systemu Wspomagania Windykacji

Data ogłoszenia: 24 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 15 lipca 2020, 12:00

Tryb zamówienia: Dialog techniczny

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie planowanego zamówienia na System Wspomagania Windykacji, w zakresie niezbędnym do oszacowania wartości zamówienia, przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczących wyłonienia wykonawcy tych usług i dostaw.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15365/details