Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej – w formie przepraw promowych PN 31/2020 – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej – w formie przepraw promowych PN 31/2020

Data ogłoszenia: 19 czerwca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 29 czerwca 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/15288/details