Wykonanie i dostawa druków (LE 1/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie i dostawa druków (LE 1/2020)

Data ogłoszenia: 15 maja 2020

Termin składania ofert/wniosków: 22 maja 2020, 10:00

Tryb zamówienia: Licytacja elektroniczna

Zamówienie obejmuje sukcesywne wykonanie i dostawę druków zgodnie z załączonym wykazem i wzorami druków (Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikiem), stanowiącymi załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/14468/details

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2020

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.