Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny. (PN 19/2020) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny. (PN 19/2020)

Data ogłoszenia: 4 maja 2020

Termin składania ofert/wniosków: 18 maja 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny. Postępowanie prowadzone jako zamówienie sektorowe w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:
https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/14162/details

Ostatnia aktualizacja 2 lipca 2020