Wykonanie badania jakościowego i ilościowego na potrzeby przygotowania i uruchomienia narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową- zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 10/2020) – ZTM Warszawa

Wykonanie badania jakościowego i ilościowego na potrzeby przygotowania i uruchomienia narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową- zamówienie sektorowe prowadzone w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy Pzp (PN 10/2020)

Data ogłoszenia: 29 kwietnia 2020

Termin składania ofert/wniosków: 14 maja 2020, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania jakościowego i ilościowego na potrzeby przygotowania i uruchomienia narzędzia planowania podróży i poruszania się po Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym komunikacją zbiorową w ramach realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na Platformie E-Zamawiający pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/14040/details

Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2020