Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą (PN 12/2020) – ZTM Warszawa

Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej funkcjonującej w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Sulejówek i Wiązowna z Warszawą (PN 12/2020)

Data ogłoszenia: 18 marca 2020

Termin składania ofert/wniosków: 20 kwietnia 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gmin Sulejówek i Wiązowna z Warszawą,w liczbie 384 200 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”, przy czym sumaryczna wartość wozokm wykonywanych na zlecenie Gmin w okresie trwania umowy:

– Sulejówek na linii L47 nie może przekroczyć 210 430 wozkm

– Sulejówek i Wiązowna na linii L48 nie może przekroczyć 212 190 wozokm

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/12724/details

Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2020