Zakup usług wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku; PN 8/2020 – ZTM Warszawa

Zakup usług wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku; PN 8/2020

Data ogłoszenia: 14 lutego 2020

Termin składania ofert/wniosków: 21 lutego 2020, 11:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych zgodnie ze specyfikacją Istotnych warunków zamówienia w łącznym nakładzie 41.650 szt. Wymagany termin dostawy: sukcesywnie do 18.12.2020 r. zgodnie ze zleceniami przekazywanymi przez Zamawiającego. Wykonawca dostarcza własnym transportem i na swój koszt wydrukowane materiały, każdorazowo wskazane w zleceniu lokalizacje na terenie m.st. Warszawy. Wykonawca zapewnia każdorazowy rozładunek przedmiotu zamówienia do wskazanego przy odbiorze miejsca (pomieszczenia) we wskazanej w zleceniu lokalizacji. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji dostawy na terenie m.st. Warszawy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/11828/details

Ostatnia aktualizacja 17 marca 2020