Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1; PN 7/2020 – ZTM Warszawa

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1; PN 7/2020

Data ogłoszenia: 13 lutego 2020

Termin składania ofert/wniosków: 21 lutego 2020, 12:30

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kart plastikowych typu ZEBRA ZXP1, ZC300 oraz drukarek HW-1. Materiały muszą być zgodne z zaleceniami producentów urządzeń w instrukcjach obsługi technicznej, takie które nie spowodują utraty gwarancji w przypadku ich użytkowania. Dostarczone produkty muszą być oryginalnie zapakowane i oznaczone przez producenta materiału, opakowane hermetycznie , nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania.  Dostawy odbywać się będą transzami zgodnie z zapisami projektu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/11808/details

Ostatnia aktualizacja 17 marca 2020