Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbiór ich z siedziby Zarządu Transportu Miejskiego(PN 82/2019) – ZTM Warszawa

Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz odbiór ich z siedziby Zarządu Transportu Miejskiego(PN 82/2019)

Data ogłoszenia: 4 grudnia 2019

Termin składania ofert/wniosków: 11 grudnia 2019, 12:00

Tryb zamówienia: Usługi społeczne i inne szczególne usługi

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym
    i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych
    oraz ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku 
    (Dz. U. z 2018, poz. 2188 z późn.zm.) oraz odbieranie przesyłek pocztowych z siedziby Zamawiającego.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz z załącznikiem.

Ostatnia aktualizacja 20 grudnia 2019