Data Protection Officer (IOD) – ZTM Warszawa

Data Protection Officer (IOD)

The Data Protection Officer (IOD) in the Public Transport Authority in Warsaw is Agnieszka Błaszkiewicz.

You can contact the IOD by writing an email to [email protected]

or by post to the following address:

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa