Dostawa artykułów reklamowych – zapytanie ofertowe (077/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Dostawa artykułów reklamowych – zapytanie ofertowe (077/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 5 lipca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 15 lipca 2024, 10:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów reklamowych, którą należy wykonać zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Zapytaniem ofertowym oraz zapisami Umowy.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/135035/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.