Dostawa elementów infrastruktury przystankowej dla Części A, B, C, D i E. (068/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Dostawa elementów infrastruktury przystankowej dla Części A, B, C, D i E. (068/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 3 lipca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia – z podziałem na części – jest dostawa do ZTM elementów
infrastruktury przystankowej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ oraz Specyfikacją techniczną dla części A, B, C, D, E stanowiącą
załączniki nr 2.1-2.5 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/133401/details

Ostatnia aktualizacja 22 lipca 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.