Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego. – ZTM Warszawa

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego.

Data ogłoszenia: 5 czerwca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 7 lipca 2025, 00:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Świadczenie usług przewozów autobusowych w zbiorowej komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Świadczenie usług przewozu regularnego wykonywanego w ramach lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej w Warszawie) na liniach nadzorowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego, na całym obszarze układu komunikacyjnego tj. na terenie m.st. Warszawy i gmin podwarszawskich, z którymi m.st. Warszawa podpisało stosowne porozumienia.

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.