Zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki parkingowej poziomu +2 na P+R Al. Krakowska w latach 2024-2025. (061/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki parkingowej poziomu +2 na P+R Al. Krakowska w latach 2024-2025. (061/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 29 maja 2024

Termin składania ofert/wniosków: 13 czerwca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu posadzki poziomu „+2” na parkingu P+R Al. Krakowska, zlokalizowanym w Warszawie przy Al. Krakowskiej 100. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia w dwóch etapach.

Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), załącznikami do PFU stanowiącymi Załącznik nr 1 do SWZ oraz z wykonaną dokumentacją projektową i STWiORB, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań wskazanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/131284/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.