Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej w przepompowni ścieków na stacji A9 Racławicka I linii metra w Warszawie i numerze – 049/2024/FZ – ZTM Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej w przepompowni ścieków na stacji A9 Racławicka I linii metra w Warszawie i numerze – 049/2024/FZ

Data ogłoszenia: 14 maja 2024

Termin składania ofert/wniosków: 4 czerwca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

1. Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej w przepompowni ścieków na stacji A09 Racławicka I linii metra w Warszawie w formule „projektuj i buduj”.

  1. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SWZ.
  2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uczestniczenia w wizji lokalnej. Termin i miejsce podane są w SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/129553/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.