Aktualizacji informacji parkingowej na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie – 042/2024/FZ – ZTM Warszawa

Aktualizacji informacji parkingowej na obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie – 042/2024/FZ

Data ogłoszenia: 17 kwietnia 2024

Termin składania ofert/wniosków: 22 kwietnia 2024, 12:00

Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/127342/details

Ostatnia aktualizacja 7 maja 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.