Wymiana oznakowania dotykowego na wybranych stacjach I linii metra – 037/2024/FZ – ZTM Warszawa

Wymiana oznakowania dotykowego na wybranych stacjach I linii metra – 037/2024/FZ

Data ogłoszenia: 4 kwietnia 2024

Termin składania ofert/wniosków: 26 kwietnia 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiot Zamówienia będzie polegał na wykonaniu wymiany aktualnie istniejącego oznakowania dotykowego ze stali nierdzewnej, na oznakowanie dotykowe wykonane z płyt kamiennych, na posadzkach wybranych stacji I linii metra.
  2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SWZ. Przedmiar stanowi Załącznik nr 1A do SWZ. Archiwalna dokumentacja wykonawca projektu informacji dotykowej stanowi Załącznik nr 1B do SWZ.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 388 ustawy Pzp tj. polegających na wymianie oznakowania dotykowego na stacjach – w zakresie przewidzianym w Specyfikacji Technicznej tj. na stacji A6 Służew i A18 Plac Wilsona I linii metra. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na warunkach nie gorszych niż zamówienie podstawowe, przy uwzględnieniu waloryzacji oferty, jaką Wykonawca złożył dla zamówienia podstawowego, o współczynnik publikowany przez GUS dla cen produkcji budowlano – montażowej, obowiązujący w dniu złożenia oferty dla zamówienia uzupełniającego.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/126136/details

Ostatnia aktualizacja 28 maja 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.