Wymiana central gaszenia gazem na stacji A18 Plac Wilsona (030/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Wymiana central gaszenia gazem na stacji A18 Plac Wilsona (030/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 28 marca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 15 kwietnia 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/125654/details

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.