Dostawa listew drewnianych do ławek przystankowych oraz szyb do wiat przystankowych z podziałem na części (031/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Dostawa listew drewnianych do ławek przystankowych oraz szyb do wiat przystankowych z podziałem na części (031/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 22 marca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 4 kwietnia 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Przedmiotem Zamówienia – z podziałem na części – jest dostawa listew drewnianych do ławek przystankowych oraz szyb do wiat przystankowych.
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SWZ oraz Specyfikacją techniczną dla części A i B stanowiącą załączniki
    nr 1.1-1.2 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/125039/details

Ostatnia aktualizacja 17 kwietnia 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.