Modernizacja rozdzielnicy SN na stacji A3 Imielin I linii metra (022/2024/FZ) – ZTM Warszawa

Modernizacja rozdzielnicy SN na stacji A3 Imielin I linii metra (022/2024/FZ)

Data ogłoszenia: 1 marca 2024

Termin składania ofert/wniosków: 29 marca 2024, 11:00

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Postępowanie prowadzone jest na platformie:https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/122977/details

Ostatnia aktualizacja 19 marca 2024

MobileMS
APACHE LICENSE, VERSION 2.